elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
triangle : trójkąt ˈtraɪæŋɡəl
Right triangles are scalene if and only if not isosceles.
Trójkąty prostokątne są różnoboczne wtedy i tylko wtedy, gdy nie są równoramienne.
A triangle that has all interior angles measuring less than 90° is an acute triangle or acute-angled triangle.
Trójkąt, który ma wszystkie kąty wewnętrzne mniejsze niż 90° jest trójkątem ostrym lub trójkątem o kątach ostrych.
If a figure has three sides, it is a triangle.
Jeśli figura ma trzy boki, to jest ona trójkątem.
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.
Suma wszystkich kąty w trójkącie jest równa 180 stopni.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •