elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
square : kwadrat skwɛə(r)
A square with vertices ABCD would be denoted ABCD.
Kwadrat o wierzchołkach ABCD będzie oznaczony ABCD.
The diagonals of a square are perpendicular.
Przekątne kwadratu są prostopadłe.
A square can also be defined as a parallelogram with equal diagonals that bisect the angles.
Kwadrat może być również określony jako równoległobok o równych przekątnych, które dzielą kąty na dwie równe części.
A square is one type of rectangle, and a rectangle is one type of parallelogram.
Kwadrat należy do prostokątów, a prostokąty należą do równoległoboków.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

square : plac skwɛə(r)
The square is a highly symmetric object.
Plac jest bardzo symetrycznym obiektem.
They're building a new square.
Budują nowy plac.
Saint Peter's Square was crowded.
Plac Świętego Piotra był zatłoczony.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •