elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
pyramid : ostrosłup ˈpɪrəˌmɪd
A pyramid with an n-sided base will have n + 1 vertices, n + 1 faces, and 2n edges.
Ostrosłup z podstawą o n bokach będzie miał n + 1 wierzchołków, n + 1 ścian i 2n krawędzi.
A pyramid is a polyhedron formed by connecting a polygonal base and a point, called the apex.
Ostrosłup jest wielościanem utworzonym przez połączenie wielobocznej podstawy i punktu, nazywanego wierzchołkiem.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

pyramid : piramida ˈpɪrəˌmɪd

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •